Как се пише: притичвам или претичвам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът притичвам и съответният глагол от свършен вид притичам най-често се употребяват със значение ’с тичане отивам при някого или някъде’; ’бързо отивам при някого или някъде’.   От време на време момченцето притичва от пясъчника до майка си. След два часа […]