Как се пише: приучвам (се) или приучавам (се)?

Правилно е да се пише приучвам (се). Думата приучавам (се) е разговорна. Възрастните хора по принцип са скептични, тъй като техният опит ги приучва да не се доверяват на никоя истина абсолютно. Вече си признавам грешките и се приучвам да казвам „извинявай“.