Как се пише: прехващам или прихващам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът прехващам и съответният глагол от свършен вид прехвана най-често се употребяват със следните значения:   1.1. Приближавам се до чужд самолет, кораб и под. с цел принудително да го насоча към определено място или да го унищожа.   Изтребител F-16 от […]