Пише ли се запетая при израза при положение че?

При положение че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.   Има няколко начина да регистрирате ООД, при положение че съдружникът ви живее в чужбина. Финалът трябваше да започне по-рано, при положение че се очакваше да вали. Ако простото изречение, въведено със съюза при […]