Пише ли се запетая при израза при условие че?

При условие че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.   Може ли да получа потребителски кредит, при условие че съм на половин работен ден? Преместените студенти може да преминат в по-горен курс на обучение, при условие че имат до три приравнителни изпита. Ако […]