Как се пише: проактивен или про-активен?

Правилно е да се пише слято – проактивен, също и проактивна, проактивно, проактивни, тъй като про- е представка в думата. Правописът на думата не е нормиран изрично. Проактивните хора са ценни за бизнеса, защото имат ясно изразен стремеж да учат и да се развиват. Политиката на каталитичната държава (термин, въведен от Майкъл Линд) е не […]