Как се пише: продавач-консултант или продавач консултант?

Правописът на това съчетание не е нормиран. Критерият за изписването на съчетания от две съществителни имена, второто от които пояснява първото, е коя част може да се членува: Ако се членува първата част, съчетанието се пише разделно. продавачът консултант, следователно продавач консултант Ако се членува втората част, се пише полуслято. продавач-консултантът, следователно продавач-консултант Освен да […]