Как се пише: проектобюджет, проекто-бюджет или проекто бюджет?

Правилно е да се пише слято – проектобюджет, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-.   Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2015 г. Само трийсетина граждани участваха в общественото обсъждане на общинския проектобюджет. Слято се изписват и други подобни думи:   проектодоговор, […]