Как се пише: проекторешение, проекто-решение или проекто решение?

Правилно е да се пише слято – проекторешение, мн.ч. проекторешения, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставна част пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-.   Президентът върна проекторешението на Министерския съвет за отзоваване на българските посланици в САЩ и Турция. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на […]