Как се пише: проектодоклад, проекто-доклад или проекто доклад?

Правилно е да се пише слято – проектодоклад, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставна част пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-.   Близо 1 милион растителни и животински вида са застрашени от изчезване според проектодоклад на ООН за биоразнообразието. Очаква се Комисията по външните работи на Европейския парламент […]