Как се пише: прономерован или пронумерован?

Правилно е да се пише прономерован, също и прономерована, прономеровано, прономеровани. При проверката жалбоподателят не можал да представи прономерован кочан с фактури, издаден на името на данъчно задълженото лице. Трябва ли книгите за първоначален и периодичен инструктаж за безопасност да са прошнуровани и прономеровани?