Оставя ли се интервал пред %?

Това не е нормирано изрично. Препоръчваме ви да не оставяте интервал. Според изискванията на ЕС само храните, съдържащи най-малко 95% биологично чисти съставки, могат да бъдат етикетирани като биопродукти. Целта е до 2020 г. да оползотворяваме 70% от строителните отпадъци.