Как се пише: процесуалноправен или процесуално-правен?

Това прилагателно име се пише слято – процесуалноправен, също и процесуалноправна, процесуалноправно, процесуалноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – процесуално право. Правният интерес е процесуалноправно понятие и се свързва с призната от закона възможност да се търси съдебна защита. Оплакванията в жалбата са, че атакуваният акт е неправилен, необоснован […]