Как се пише: пръст или пръс?

Правилно е да се пише пръст и когато думата е от женски род и означава ’почва’, и когато е от мъжки род и означава част от човешкото тяло. Във втория случай проверка на правописа се прави с такава форма на думата, в която след съмнителната съгласна стои гласна: пръст/пръс – пръсти, пръста, има т, следователно […]