Как се пише: пръст или пръс?

Правилно е да се пише пръст и когато думата означава ’почва’, и когато означава част от човешкото тяло. Във втория случай проверка на правописа се прави с такава форма на думата, в която след съмнителната съгласна стои гласна: пръст/пръс – пръсти, пръста, има т, следователно се пише пръст. Размножаването на папратите става чрез спори, които […]