Как се пише: пубертет или пуберитет?

Правилно е да се пише пубертет. Думата е заета чрез немски (Pubertät) от латински (pubertas, -atis). Пубертетът е период от време, през който настъпва полова зрялост и репродуктивните органи започват да функционират. През пубертета идва голямата промяна в поведението на детето – с тръшкането на вратите, с отговарянето, с липсата на всякакво уважение.