Как се пише: пунктуация или пунктоация?

Правилно е да се пише пунктуация. Думата е заета от руски – пунктуация. Пунктуацията е съвкупност от препинателни знаци и правилата за тяхното поставяне. Пунктуацията ти куца доста – това не са технически грешки, а чисто и просто неграмотно писане.