Как се пише: пунктуация или пунктоация?

Правилно е да се пише пунктуация. Думата е заета от руски – пунктуация. Пунктуацията е съвкупност от препинателни знаци и правилата за тяхното поставяне. Пунктуацията ти куца доста – това не са технически грешки, а чисто и просто неграмотно писане.

Пишат ли се две точки в края на изречение, което завършва със съкращение, написано с точка?

В този случай се пише само една точка. Две точки непосредствено една след друга не се поставят.   Изборите наесен ще струват 35 млн. лв. Конференцията се открива на 24.05. т.г. Ако обаче след съкращението има затварящи кавички или затваряща скоба, се пише втора точка.   Основната парична единица на България е лев (съкратено: лв.). […]