Кога се пише запетая пред където?

Основните случаи, в които се пише запетая при където, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с където, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Там, където други се провалиха, Марио Монти успя. […]

Къде се пише запетая при макар че?

Макар че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при макар че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с макар че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Кога се пише запетая пред когато?

Основните случаи, в които се пише запетая при когато, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с когато, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Много се дразня, когато ме лъжат в очите. […]

Кога се пише запетая пред преди да?

Преди да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при преди да, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с преди да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Пише ли се запетая при впрочем?

Думата впрочем спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи. Впрочем имаш право да плащаш половин такса за детето в детската градина. Да чуем впрочем какво казва Кристалина Георгиева. Какво значение има мнението на Митко впрочем? Ако обаче по силата на други […]

Кога се пише запетая при след като?

След като представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при след като, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със след като, се отделя със запетая/запетаи.   Част от пътуващите научиха за фалита […]

Къде се пише запетая при така че?

Когато така че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в сложно изречение, пред него се поставя запетая. В този случай така че може да се замени със затова, ето защо, поради това.   На всяка спирка в града има карта с номерата на автобусите и маршрутите им, така че туристите лесно се ориентират. […]

Пише ли се запетая при израза при условие че?

При условие че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.   Може ли да получа потребителски кредит, при условие че съм на половин работен ден? Преместените студенти може да преминат в по-горен курс на обучение, при условие че имат до три приравнителни изпита. Ако […]

Кога се пише запетая пред че?

Основните случаи, в които се пише запетая при че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Това, че Ева е винаги усмихната, не бива […]

Пише ли се запетая при израза при положение че?

При положение че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.   Има няколко начина да регистрирате ООД, при положение че съдружникът ви живее в чужбина. Финалът трябваше да започне по-рано, при положение че се очакваше да вали. Ако простото изречение, въведено със съюза при […]