Пише ли се запетая при израза при положение че?

При положение че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.   Има няколко начина да регистрирате ООД, при положение че съдружникът ви живее в чужбина. Финалът трябваше да започне по-рано, при положение че се очакваше да вали. Ако простото изречение, въведено със съюза при […]

Пише ли се запетая при израза в случай че?

В случай че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.   Марко ще изпълнява и ролята на резервен пилот в тима на японците, в случай че стане нещо непредвидено. Избягвайте да шофирате, в случай че сте ядосани, доста уморени или разтревожени. Ако простото изречение, въведено със […]

Пише ли се запетая при само ако?

В случай че пред съюза ако стои уточняваща дума или израз (дори, именно, единствено, само и под.), запетая не се пише.   Мачът ще се отложи само ако вали проливен дъжд. Бих те изслушал само ако имаш конкретно предложение. Изключение обаче се прави за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.   Само ако има […]

Кога се пише запетая пред ако?

Основните случаи, в които се пише запетая при ако, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с ако, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   При това положение, ако някой подаде сигнал срещу […]

Пише ли се запетая при разбира се?

Изразът разбира се спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част*, разбира се се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Най-хубавото мезе за бирата, разбира се, са бирените фъстъци. Разбира се, за теб […]

Кога се пише запетая при да?

Основните правила за поставяне на запетая при конструкциите с да са следните: Когато две прости изречения са свързани със съюза да, пред него не се поставя запетая.   Кметът обеща да реши кризата с боклука до вечерта. Майсторът взе молива с намерението да го сложи в кутията. Когато да-изречения* са разположени непосредствено едно след друго […]

При кои вметнати части се пише запетая?

Думи и изрази, които функционират и като вметнати части*, и като същински части на изречението (например сказуемо, обстоятелствено пояснение), се отделят със запетаи, когато са употребени като вметнати части. Такива са: от една страна, от друга страна, първо, второ, трето, обратно, напротив, изглежда, да речем, да кажем, значи, разбира се, между другото, естествено, за съжаление, […]

Пише ли се запетая при всъщност?

Думата всъщност спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи. Всъщност опозицията не иска вотът да мине. Колко бързи са всъщност бързите кредити? Дали левът е стабилен всъщност? Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави запетая пред или […]

Пише ли се запетая при например?

Думата например спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи. Например ние не съхраняваме информацията за всички плащания, а само за тези, които вие пожелаете. В латинския език например формата в именителен падеж е lupus. Хората често не подозират колко много калории […]

При кои вметнати части не се пише запетая?

Думи и изрази, които се използват само като вметнати части* в изречението, не се отделят със запетаи. Такива са: всъщност, впрочем, може би, наистина, според мен, обаче, например, действително, по всяка вероятност, навярно, следователно, като че ли, сякаш, в края на краищата и др.   Може би аз съм виновен за всички неразбории в офиса? […]