Кога се пише запетая пред който?

Основните случаи, в които се пише запетая при който (когото, комуто, която, което, които), са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с който, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Броят на птиците, […]

Пише ли се запетая при обаче?

Думата обаче може да се употребява като вметната част* или като съюз в изречението. Когато се употребява като вметната част* на изречението, обаче не се отделя със запетаи.   След двубоя обаче у мнозина остана усещането, че „Барселона“ спечели някак по инерция. Фикрет обаче забелязва сълзите на Тахсин. Говори каквото си искаш, никой няма да […]

Пише ли се запетая при според мен?

Изразът според мен спада към групата думи и изрази, които се използват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.   Според мен Google+ е добра алтернатива на всемогъщия Facebook. Мат Деймън се справи с ролята според мен. Всичко според мен зависи от желанието на един-единствен човек. Ако обаче по силата […]

Кога се пише запетая пред въпросителни думи?

Въпросителни думи са тези, с които се оформя въпросително изречение: кой (кого, кому, коя, кое, кои), какъв (каква, какво, какви), чий (чия, чие, чии), кога, как, къде, защо, колко, дали, ли. Те могат да изпълняват и ролята на съюзи, когато свързват две прости изречения в рамките на сложното. Основните правила за поставяне на запетая при […]

Кога се пише запетая пред като?

Основните случаи, в които се пише запетая при като, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с като, се отделя със запетая/запетаи.   Учениците усъвършенстват уменията си, като пишат съчинения на английски език с обем до 120 думи. Като се събудиха, пътешествениците останаха много учудени […]

Пише ли се запетая след здравей, здравейте?

Няма правило, според което след или пред здравей, здравейте трябва да се постави запетая. Обикновено обаче думата след или пред здравей, здравейте е обръщение, а то се отделя от останалата част на изречението със запетаи. Здравей, тате! Скъпи родители, здравейте!

Пише ли се запетая при обръщение?

Обръщението се отделя със запетаи от останалата част на изречението. Ако е в средата на изречението – с две запетаи. Ако е в началото или в края – с една, съответно след или пред обръщението.   Весели празници, приятели, и всичко хубаво през новата година! Петьо, кога се проведе подборният кръг? Залутана в елементарни грижи, […]

Кога се пише запетая пред или?

Пред съюза или не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения: Късно през деня или утре ограничителният режим ще бъде премахнат. Мария и Боби ще дойдат след работа или ние ще отидем при тях по-късно. Пред съюза или се пише запетая в следните основни случаи: […]

Кога се пише запетая пред и?

Пред съюза и не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения. Към разбитите яйца прибавете млякото и олиото. Накрая Мишо изтича в детската стая и се върна с няколко плюшени играчки. Пред съюза и се пише запетая в следните основни случаи: Еднородни части или прости […]

Как се пише: пунктуация или пунктоация?

Правилно е да се пише пунктуация. Думата е заета от руски – пунктуация. Пунктуацията е съвкупност от препинателни знаци и правилата за тяхното поставяне. Пунктуацията ти куца доста – това не са технически грешки, а чисто и просто неграмотно писане.