Как се пише: пускам или пущам?

В съвременната българска книжовната реч се употребява глаголът пускам. Когато пускат парното, вентилите на радиаторите трябва да са отворени максимално.…