Как се пише: пускам или пущам?

В съвременната българска книжовната реч се употребява глаголът пускам. Когато пускат парното, вентилите на радиаторите трябва да са отворени максимално. Моля някой да ми каже как се пуска обява в сайта. С всички сили се бореше да се откопчи, но стражът не го пускаше.