Как се пише: пърформанс, перформанс или пърформънс?

Правилно е да се пише пърформанс, мн.ч. пърформанси. Думата е заета от английски – performance. Участниците в този пърформанс се движат по сцената, около която няма зрители. Като изразно средство пърформансите възникват в практиката и експериментите на художниците, а не на театралите или танцьорите.