Как се пише: пастърма, пъстърма, пъстарма или пастарма?

Правилно е да се пише пастърма. Думата е заета от турски – pastırma. За да се направи пастърма, не е необходимо специално оборудване, нужни са търпение и месо. От това колко време ще стои месото в солта, зависи колко твърда ще стане пастърмата.