Как се пише: пътнотранспортен, пътно-транспортен или пътно транспортен?

Това прилагателно име се пише слято – пътнотранспортен, също и пътнотранспортна, пътнотранспортно, пътнотранспортни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – пътен транспорт. От началото на годината до 27 октомври най-много са пътнотранспортните произшествия между моторни превозни средства – 1619 (30% от общия брой). Пътнотранспортната обстановка при прохода Шипка е усложнена заради аварирали […]