Как се пише: песъчинка или пясъчинка?

Правилно е да се пише песъчинка, мн.ч. песъчинки. Бурята беше помела и най-малката песъчинка по склоновете на хребета. Кристалите, образуващи бъбречните песъчинки или камъни, според химическия си състав се делят основно на оксалатни, фосфатни и уратни. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени […]