Как се съкращава послепис?

Съкратено тази дума се изписва П.П. Може да се употребява също P.S. (от латински – post scriptum). Има един крем (забравих му името) в зелена тубичка, не е скъп, помага бързо да се махнат синините. П.П. Сетих се: троксевазин./P.S. Сетих се: троксевазин.