Как се пише: радиоизлъчване, радио-излъчване или радио излъчване?

Правилно е да се пише слято – радиоизлъчване. Сложните думи с първа съставка радио се пишат слято. Българското национално радио отбелязва 90-годишнината от първото радиоизлъчване в страната. През 2017 г. Норвегия се отказа от FM сигнала и премина към цифрово радиоизлъчване.