Как се пише: началник-смяна или началник смяна?

Това сложно съществително име се пише полуслято – началник-смяна, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: началник-смяната, началник-смени. Фирмата търси да назначи началник-смяна в производството със заплата 1200 лв. Агенция „Митници“ има изискване всички началник-смени да са с ранг главен […]

Как се пише: магистър-фармацевт или магистър фармацевт?

Това сложно съществително име се пише полуслято – магистър-фармацевт, защото при образуване на други граматични форми се променя само втората част: магистър-фармацевтът, магистър-фармацевти. След завършване на висшето си образование той е работил няколко години като магистър-фармацевт в различни аптеки. Магистър-фармацевти, които работят в аптеки на лечебни заведения или на общини, не могат да откриват частни […]

Как се пише: старши експерт или старши-експерт?

Правилно е да се пише разделно – старши експерт, мн.ч. старши експерти. Старши експертът по български език трябва да има професионална квалификация „учител по български език и литература“ и едногодишен стаж като учител по предмета. Участие в дискусията ще вземат старши експерти и специалисти психолози от Националната комисия за борба с трафика на хора.

Как се пише: помощник-директор или помощник директор?

Това сложно съществително име се пише полуслято – помощник-директор, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: помощник-директорът, помощник-директори. Помощник-директорът подпомага директора при организирането на учебната, административната и организационната дейност в училището. Целта на проекта е да се повиши квалификацията на общо […]

Как се пише: тяснопартиен, тясно-партиен или тясно партиен?

Правилно е да се пише слято – тяснопартиен, също и тяснопартийна, тяснопартийно, тяснопартийни.   Сегашният кмет ще се кандидатира отново за този пост, но като независим, а не като тяснопартиен кандидат. Няма как да проведем дебат по вето, което е продиктувано от тяснопартийни интереси. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е […]

Как се пише: сам-самичък или сам самичък?

Правилно е да се пише полуслято – сам-самичък, също и сам-самичка, сам-самичко, сам-самички.   Бедното дете останало сам-самичко в голямата гора. Живея сам-самичка в къщата си, но душата ми не е самотна. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, които са образувани чрез повтаряне на едно прилагателно име или на неговата основа, разширена с представка или […]

Как се пише: пътностроителен, пътно-строителен или пътно строителен?

Това прилагателно име се пише слято – пътностроителен, също и пътностроителна, пътностроително, пътностроителни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – пътно строителство. Пътностроителният бранш е сериозно разтревожен от спирането на рехабилитацията на около 2000 км пътища втори и трети клас. Фирмата организира курсове за придобиване на правоспособност за управление на […]

Как се пише: тъмнорус, тъмно-рус или тъмно рус?

Правилно е да се пише слято – тъмнорус, също и тъмноруса, тъмнорусо, тъмноруси.   Косата ми е тъмноруса през зимните месеци, а лятно време доста изсветлява. Палавите му ясносини очи я стрелкаха изпод тъмнорусия перчем. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки […]

Как се пише: шамфъстък или шам фъстък?

Правилно е да се пише слято – шамфъстък, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език. В София суров шамфъстък може да се купи от Женския пазар. И халвата, и сладоледът, и сладките в Турция – всичко е […]

Как се пише: наизуст или на изуст?

Това наречие се пише слято – наизуст.   Желаещите да сервират в петзвездните ресторанти на кораба се стараят да научат наизуст менютата с напитки и ястия. Една част от текстовете децата трябва да научат наизуст, а друга – да умеят да преразказват. Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на […]