Как се пише: началник-смяна или началник смяна?

Това сложно съществително име се пише полуслято – началник-смяна, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: началник-смяната, началник-смени. Фирмата търси да назначи началник-смяна в производството със заплата 1200 лв. Агенция „Митници“ има изискване всички началник-смени да са с ранг главен […]

Как се пише: магистър-фармацевт или магистър фармацевт?

Това сложно съществително име се пише полуслято – магистър-фармацевт, защото при образуване на други граматични форми се променя само втората част: магистър-фармацевтът, магистър-фармацевти. След завършване на висшето си образование той е работил няколко години като магистър-фармацевт в различни аптеки. Магистър-фармацевти, които работят в аптеки на лечебни заведения или на общини, не могат да откриват частни […]

Как се пише: старши експерт или старши-експерт?

Правилно е да се пише разделно – старши експерт, мн.ч. старши експерти. Старши експертът по български език трябва да има професионална квалификация „учител по български език и литература“ и едногодишен стаж като учител по предмета. Участие в дискусията ще вземат старши експерти и специалисти психолози от Националната комисия за борба с трафика на хора.

Как се пише: помощник-директор или помощник директор?

Това сложно съществително име се пише полуслято – помощник-директор, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: помощник-директорът, помощник-директори. Помощник-директорът подпомага директора при организирането на учебната, административната и организационната дейност в училището. Целта на проекта е да се повиши квалификацията на общо […]

Как се пише: тяснопартиен, тясно-партиен или тясно партиен?

Правилно е да се пише слято – тяснопартиен, също и тяснопартийна, тяснопартийно, тяснопартийни.   Сегашният кмет ще се кандидатира отново за този пост, но като независим, а не като тяснопартиен кандидат. Няма как да проведем дебат по вето, което е продиктувано от тяснопартийни интереси. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е […]