Как се пише: диагностично-лечебен, диагностичнолечебен или диагностично лечебен?

Правилно е да се пише полуслято – диагностично-лечебен, също и диагностично-лечебна, диагностично-лечебно, диагностично-лечебни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

Как се пише: военномедицински, военно-медицински или военно медицински?

Това прилагателно име се пише слято – военномедицински, също и военномедицинска, военномедицинско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно…

Как се пише: височувствителен, високо-чувствителен или високо чувствителен?

Правилно е да се пише слято – високочувствителен, също и високочувствителна, високочувствително, високочувствителни.   С помощта на високочувствителна апаратура се…

Как се пише: образователно-квалификационен, образователно квалификационен или образователноквалификационен?

Правилно е да се пише полуслято – образователно-квалификационен, също и образователно-квалификационна, образователно-квалификационно, образователно-квалификационни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…