Как се пише: вещноправен или вещно-правен?

Това прилагателно име се пише слято – вещноправен, също и вещноправна, вещноправно, вещноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вещно право. Според ответниците сделката е перфектна, породила е вещноправното си действие и с нея те са станали собственици на процесния имот. Адвокатската кантора има опит в решаването на съдебни […]

Как се пише: PCR тест или PCR-тест?

Правилно е да се пише разделно – PCR тест, мн.ч. PCR тестове, защото това е съчетание от абревиатура и съществително име.   Вероятността за фалшиво отрицателен PCR тест за коронавирус е между 3 и 5%, заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Всички PCR тестове за коронавирус на персонала на детската градина са отрицателни. Разделно се […]

Как се пише: гел лак, геллак или гел-лак?

Правилно е да се пише разделно – гел лак, или слято – геллак. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. За да си направите хубав маникюр с гел лак/геллак в домашни условия, са необходими търпение, […]

Как се пише: неясен или не ясен?

Правилно е да се пише слято – неясен, също и неясна, неясно, неясни.   Отговорът на въпроса оставаше неясен. Когато погледнахме листа, видяхме само някакви черти и неясни фигури. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение:   щастие – нещастие: успешен […]

Как се пише: ненавременен или не навременен?

Правилно е да се пише слято – ненавременен, също и ненавременна, ненавременно, ненавременни.   Според опозицията предприетите икономически мерки са хаотични и ненавременни. Данъчните са съставили пет акта за ненавременно отчетен оборот. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение:   щастие […]

Как се пише: общо взето или общо-взето?

Правилно е да се пише разделно – общо взето, тъй като няма основание, на което да се пише полуслято. В този филм историята се върти, общо взето, около исторически факти. Общо взето, останахме доволни от екскурзията до Дания.

Как се пише: литиевойонен, литиево-йонен или литиево йонен?

Това прилагателно име се пише слято – литиевойонен, също и литиевойонна, литиевойонно, литиевойонни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – литиеви йони. С едно зареждане на литиевойонния акумулатор мотоциклетът може да измине 259 км. Обикновено електромобилите се захранват от литиевойонни батерии.

Как се пише: видео файл, видео-файл или видеофайл?

Правилно е да се пише разделно – видео файл, мн.ч. видео файлове, или слято – видеофайл, мн.ч. видеофайлове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Видео файлът/Видеофайлът не може да бъде стартиран без […]

Как се пише: радиоизлъчване, радио-излъчване или радио излъчване?

Правилно е да се пише слято – радиоизлъчване. Сложните думи с първа съставка радио се пишат слято. Българското национално радио отбелязва 90-годишнината от първото радиоизлъчване в страната. През 2017 г. Норвегия се отказа от FM сигнала и премина към цифрово радиоизлъчване.

Как се пише: видео урок, видео-урок или видеоурок?

Правилно е да се пише разделно – видео урок, мн.ч. видео уроци, или слято – видеоурок, мн.ч. видеоуроци. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Може да гледате видео урока/видеоурока в удобно за […]