Как се пише: кафе-сладкарница, кафесладкарница или кафе сладкарница?

Правилно е да се пише полуслято – кафе-сладкарница, мн.ч. кафе-сладкарници. Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставки са в…

Как се пише: вътрешноорганизационен, вътрешно-организационен или вътрешно организационен?

Това прилагателно име се пише слято – вътрешноорганизационен, също и вътрешноорганизационна, вътрешноорганизационно, вътрешноорганизационни, тъй като е образувано от съчетание на…

Как се пише: спортно-елегантен, спортноелегантен или спортно елегантен?

Това прилагателно име се пише полуслято – спортно-елегантен, също и спортно-елегантна, спортно-елегантно, спортно-елегантни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

Как се пише: търговско-промишлен, търговскопромишлен или търговско промишлен?

Правилно е да се пише полуслято – търговско-промишлен, също и търговско-промишлена, търговско-промишлено, търговско-промишлени. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

Как се пише: водноелектрически, водно-електрически или водноелектрически, водно-електрически?

Правилно е да се пише слято – водноелектрически, също и водноелектрическа, водноелектрическо. Най-мощната водноелектрическа централа в света е построена на…