Как се пише: разквартируван или разквартирован?

Правилно е да се пише разквартируван, също и разквартирувана, разквартирувано, разквартирувани. Швейк му отговори, че иска да знае само на кое място в града е разквартирувана единайсета рота на деветдесет и първи полк от еди-кой си батальон. По време на Кримската война в Нови пазар са разквартирувани английски войници.