Как се пише: разлети или разляти?

Правилно е да се пише разлети. Двайсет тона бензин са разлети на пътя Долно Езерово – Братово. Защитното лаково покритие позволява с лекота да се отстранят разлети течности и петна. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише […]