Как се пише: разраствам се или разрасвам се?

Правилно е да се пише с т – разраствам се. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Предпочитам бизнесът ми да се разраства постепенно, затова подбирам внимателно партньорите си. Работата в дюкяна се разрастваше, Стоян имаше нужда от повече помощници. (Д. Талев, „Железният светилник“) Съответният глагол от свършен вид разрасна се (с наставка […]