Как се пише: разрасна се или разрастна се?

Правилно е да се пише без т – разрасна се. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Конкурсът се разрасна бързо от първоначалните 32 училища по изкуства, участващи през 2007 г., до 120 през 2009 г. С разрастването на социалните мрежи се разраснаха и маркетинговите възможности за прилагане на определена стратегия чрез тях. […]