Как се пише: разсеян или расеян?

Правилно е да се пише разсеян, също и разсеяна, разсеяно, разсеяни. Тази дума има представка раз- и корен -се-, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Плеядите са разсеян звезден куп, разположен в границите на съзвездието Бик. Цвети се оправда, че е била разсеяна, затова забравила за уговорката ни. Слушаше […]