Как се пише: разсъждавам, разсъдя или расъждавам, расъдя?

Правилно е да се пише разсъждавам, разсъдя. Двата глагола имат представка раз- и корен -съжд-/съд-, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им*. По въпросите, обещаващи полза за държавата, кралицата винаги разсъждаваше трезво. Разсъди логично – щях ли да ти звъня през нощта, ако не беше спешно? ___________________ * В края […]