Как се пише: разтрогвам, разтрогна или разторгвам, разторгна?

Правилно е да се пише разтрогвам, разтрогна. Когато бракът се разтрогва по взаимно съгласие, процедурата е най-лека. Все пак организаторите на концерта плащат наем, имат си договор и той не може да се разтрогне току-така.