Как се пише: разчупвам, разчупя; расчупвам, расчупя или разсчупвам, разсчупя?

Правилно е да се пише разчупвам, разчупя. Думите имат представка раз- и корен -чуп-, които винаги се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Топлият печат е технология, която разчупва традиционните решения. Баба прекадяваше празничната трапеза и разчупваше погачата, като първото парче оставяше за Богородица. По време на вечерята жизнеността на Строганов […]