Как се пише: ранг или ранк?

Правилно е да се пише ранг. Правописът на думата може да се провери с формата за мн.ч. – рангове. Думата е заета от немски (Rang) чрез руски (ранг). Подобно изявление е недопустимо за политик от висок ранг, какъвто е министърът. Европейският полицейски колеж (СЕПОЛ/CEPOL) е академия за обучение на полицейски служители от среден ранг.