Как се пише: ранозреещ, рано-зреещ или рано зреещ?

Правилно е да се пише слято – ранозреещ, също и ранозрееща, ранозреещо, ранозреещи.   За препоръчване е в дадено насаждение делът на ранозреещите сортове да бъде 10 – 15%. Бях много малка тогава, но и до днес си спомням цветята и ранозреещата череша в двора. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка […]