Как се пише: разстилам (се), разстеля (се); растилам (се), растеля (се) или разтилам (се), разтеля (се)?

Правилно е да се пише разстилам (се), разстеля (се). Тези думи имат представка раз- и корен -стил-/-стел-, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им*. Доближавахме ръба и се любувахме на изумителната природа, която се разстилаше пред нас. След като се разстеле на леглото, чаршафът трябва да се изпъне внимателно. ___________________ […]