Как се пише: разход или расход?

Правилно е да се пише разход, мн.ч. разходи. Думата има представка раз- и корен -ход, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Исках да видя какъв ще бъде разходът на гориво на дълъг път, затова заредих резервоара догоре. Министърът определи тези разходи като неоправдани.