Как се пише: регистрация или регестрация?

Правилно е да се пише регистрация, мн.ч. регистрации. Корените на думата са в средновековния латински – registrum ’опис’. За да коментирате, не е нужна регистрация в сайта. ЕСГРАОН е абревиатура на Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.