Как се пише: резус-фактор, резус фактор или резусфактор?

Правилно е да се пише полуслято – резус-фактор. Резус-факторът, подобно на кръвната група, се предава от родителите на детето. Ако жена с отрицателен рeзус-фактор и мъж с положителен резус-фактор чакат бебе, има риск бебето да има здравословни проблеми.