Правилно ли е да се употребява ресурс, или само ресурси?

Думата може да се употребява и в единствено, и в множествено число – ресурс, ресурси. Заета е от френски – ressources. Ние трябва да оползотворим един огромен неизползван ресурс – геостратегическото си положение. Община Видин мобилизира всички ресурси, за да се справи с последиците от обилния снеговалеж.