Как се пише: риторика или реторика?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Думата има гръцки (ρητορική) и латински корени (rhetorica). Малцина знаят, че Бранислав Нушич е основател на модерната сръбска риторика/реторика. Антиевропейската и националистическа риторика/реторика на Саркози накара много избиратели да подкрепят Марин Льо Пен.