Как се пише: решиш (се), реши (се) или решеш (се), реше (се)?

Правилно е да се пише рèшиш (се), рèши (се), също и рèшим (се), рèшите (се). Глаголът е от II спрежение и основната гласна (гласната пред окончанието) е -и-. Синът ми има задължението да реши кучето всеки ден. Когато се решите, започвайте от краищата на косата към корените.