Как се пише: ритъм или ритам?

Това са две различни думи. Съществителното ритъм означава:   1.1. Периодично равномерно редуване на еднакви елементи. Когато сърдечният ритъм е по-бърз от 90 удара в минута, става дума за тахикардия.   1.2. Отмереност на някаква дейност. Как да влезем в работен ритъм след празниците? Глаголът ритам означава:   2.1. Удрям с крак. На записите от […]