Как се пише: ритъм или ритам?

Това са две различни думи. Съществителното ритъм означава:   1.1. Периодично равномерно редуване на еднакви елементи.   Когато сърдечният ритъм е по-бърз от 90 удара в минута, става дума за тахикардия. Цветът и тонът са същността на живописта, тъй както височината на звука и ритъмът са същността на музиката.   1.2. Отмереност на някаква дейност.   […]