От кой род е съществителното име зомби?

Съществителното име зомби е от среден род; мн.ч. зомбита, членувана форма зомбито. С този костюм ще се превърнеш в страшно зомби. Единадесет хиляди души се маскираха като зомбита и яхнаха велосипедите в град Кий Уест, щата Флорида, в рамките на традиционния ежегоден фестивал.

От кой род е съществителното име добродетел?

Съществителното име добродетел е от женски род; членувана форма добродетелта. Всички знаем колко ценна добродетел е постоянството. Дълбокото равнодушие, с което хората се отнасят към добродетелта, ми се струва по-възмутително от порока.(Никола дьо Шамфор)

От кой род е съществителното име тел?

Родът на съществителното име тел се колебае. Граматически правилни са и формите от мъжки род – телът, тела, телове, и членуваната форма от женски род – телта. После телът/телта слиза надолу, влиза във втората дупчица, изкарваме отдолу и усукваме двата края. Опънаха тънък/тънка тел покрай пътя, воденицата, оградите.

Как се пише: катапулт или катапулта?

Съществителното име катапулт е от мъжки род; членувани форми: катапултът, катапулта. Думата е заета от латински (catapulta), но има гръцки корени. Катапултът е метателна машина, която в миналото се е използвала при обсада. Мексиканската полиция е заловила на границата със САЩ катапулт, с помощта на който наркотрафикантите прехвърляли марихуана през границата.

Как се пише: синтез или синтеза?

Правилно е да се пише синтез, членувани форми синтезът, синтеза. Съществителното име е от мъжки род. До 2002 г. формите синтез (м.р.) и синтеза (ж.р.) бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Светът наоколо се разпада, готов за нов синтез. С възрастта синтезът на колаген в тялото намалява. Естрогенът влияе върху синтеза и […]

Как се пише: мушмула или мушмул?

Правилно е да се пише мушмула, членувана форма мушмулата, мн.ч. мушмули. Съществителното име е от женски род. Мушмулата расте като храст или ниско дърво, което достига височина от 3 до 5 м. По времето на социализма имаше лаф, че капитализмът е като мушмула – колкото повече загнива, толкова по-сладък става.

Как се пише: сечта или сечът, сеча?

Правилно е да се пише сечта. Съществителното име сеч е от женски род. Прокуратурата проверява законна ли е сечта край с. Сърница. Голяма сеч, голямо нещо е било, шест или седем вълка легнали мъртви върху снега.

Как се пише: пентаграм или пентаграма?

Правилно е да се пише пентаграм. Съществителното име е от мъжки род; мн.ч. пентаграми; членувани форми пентаграмът, пентаграма. Пентаграмът е символ, който представлява петолъчна звезда, начертана с пет прави линии. В стаята бяха запалени свещи, а на земята бе нарисуван голям пентаграм.

От кой род е съществителното име грис?

Съществителното име грис е от мъжки род; членувани форми: грисът, гриса. Тъй като е лесносмилаем от организма, грисът е подходящ за приготвяне на бебешки каши. Постепенно прибавяме гриса, като бъркаме непрекъснато млякото.